OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Southerm, s.r.o. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť Southerm s r.o. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Viac informácií nájdete v Informáciách o spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov spoločnosti SOUTHERM, s.r.o.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

SOUTHERM SPRÁVA s.r.o.: Informácie o právach dotknutých osôb

SOUTHERM s.r.o.: Informácie o právach dotknutých osôb

SOUTHERM SPRÁVA s.r.o.: Formulár pre uplatnenie práv dotknutých osôb

SOUTHERM s.r.o.: Formulár pre uplatnenie práv dotknutých osôb

SOUTHERM SPRÁVA s.r.o.: Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – klientov a obchodných partnerov

SOUTHERM s.r.o.: Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – klientov a obchodných partnerov

Kontakt

E-mail: gdpr@gge.sk

Telefón: +421 2 3268 3800

Kontakt

SOUTHERM, s.r.o.,
Športová 4021/13 A,
Dunajská Streda 929 01

pohotovosť0903 659 644
ústredňa031 552 2231
info@southerm.sk