Kontakt

Adresa

SOUTHERM, s.r.o.

Športová 4021/13 A
929 01 Dunajská Streda

Telefón: 031/ 55 222 31
Mail: sekretariat@southerm.sk

SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.

Športová 4021/13 A
929 01 Dunajská Streda
kancelária č. 3, I. posch.

Telefón: 031/ 55 222 31
Mail: sprava@southerm.sk

Úradné hodiny: 

pondelok 7:30-11:30  
streda 7:30-11:00  12:30-16:30

 

Southerm, s.r.o

Bankové spojenie

IBAN: SK62 7500 0000 0040 0759 0208
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
BANKA: ČSOB a.s.

Fakturačné údaje

IČO: 34152644
DIČ: 2020195815
IČ DPH: SK2020195815

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 2493/T

Southerm Správa, s.r.o

Bankové spojenie

IBAN:SK13 7500 0000 0040 0780 1677
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
BANKA: ČSOB a.s.

Fakturačné údaje

IČO: 44813384
DIČ: 2022847706
IČ DPH: SK2022847706

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 23931/T

 


Dispečing

Hlásenie porúch

telefón: 0903 659 644

Ekonomické oddelenie

Energetik

Kontakt pre médiá

Jana Luptáková
telefón: +421 902 119 627
e-mail: jana.luptakova@gge.sk

Ochrana osobných údajov

 

Telefón: +421 2 3268 3800
e-mail: gdpr@gge.sk