Ochrana osobných údajov

Spoločnosť SOUTHERM, s.r.o. a spoločnosť SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o. týmto každá ako samostatný prevádzkovateľ poskytujú dotknutým osobám informácie o spracúvaní ich osobných údajov v nižšie uvedených dokumentoch.

Zodpovedná osoba

E-mail: gdpr@southerm.sk

Telefón: +421 2 3268 3800