O nás

Spoločnosť SOUTHERM vznikla v roku 1996 a od roku 2010 patrí do skupiny GGE, ktorá je už viac ako 10 rokov jedným z lídrov energetických skupín na Slovensku.

Spoločnosť vykuruje a dodáva teplú vodu do 5 200 domácností a ďalších 24 objektov v meste ako napríklad do štadiónu DAC, mestského úradu, zariadenia pre seniorov či škôl. V meste Dunajská Streda prevádzkujeme celkom 4 sústavy CZT a ročne dodáme 46 GWh tepla. Vďaka slnečnému podnebiu v meste vieme efektívne využívať na výrobu tepla a teplej vody aj solárne kolektory. Spolu ich je v meste nasadených 78 o celkovej ploche skoro 200 m2.

Vďaka našej dcérskej spoločnosti SOUTHERM SPRÁVA poskytujeme v Dunajskej Strede aj správcovské služby pre budovy a bytové domy. Do roku 2013 túto činnosť vykonávala priamo spoločnosť SOUTHERM.

Dodávame energiu, máme čísla

22 km

rozvodov

4,2 mil. EUR

Tržby

5 200

domácností

46 000 MWh

tepla

Odbornosť

Angažovanosť

Dôveryhodnosť

Jednoduchosť

Míľniky GGE

2007

GGE vzniká ako nový hráč v energetickom odvetví na Slovensku.

2008

GGE získava svoju prvú akvizíciu – spoločnosť Pov Byt v Považskej Bystrici, ktorá sa stane jednou z našich najúspešnejších investícií. V meste začíname s rozsiahlymi investíciami do tepelnej infraštruktúry.

2009

GGE pokračuje v akvizíciou na juhu Slovenska. Southerm v Dunajskej Strede sa pridáva do portfólia rastúcej spoločnosti.

2010

Považskej Bystrici vrcholia rozsiahle investície spustením modernej a ekologickej kogeneračnej jednotky s inštalovaným výkonom elektriny na úrovni 60 MWea tepla 54 MWt. Viac informácií

Zároveň v meste prebieha aj rekonštrukcia rozvodov a postupné vybudovanie odovzdávajúcich staníc. Viac informácií

V Dunajskej prebieha rozsiahla rekonštrukcia rozvodov tepla, teplej vody a kotolne, ako aj inštalácia nových kogeneračných jednotiek s inštalovaným výkonom elektriny na úrovni 2 + 3 MWe, čo zodpovedá 6 MWt. Viac informácií

Akvizícia Tenergo Brno – GGE rozširuje svoje portfólio o poskytovanie inžinieringových služieb.

2011

Elgas začal pre svojich koncových zákazníkov, ako prvý dodávateľ na Slovensku, poskytovať združenú dodávku plynu a elektriny.

Elgas vstupuje do Srbska ako prvý alternatívny predajca plynu v krajine.

 

2012

Akvizícia spoločnosti Energy Snina. Do portfólia GGE pribudlo nové portfólio domácností, ktorým zabezpečujeme dodávku tepla.

Vznik Teplo GGE, zlúčením Tenergo Brno a Pov Byt. Teplo GGE zastrešuje aj administratívne a podporné úkony pre ostatné prevádzky vyrábajúce teplo v rámci skupiny.

2013

Skupina GGE spúšťa po rozsiahlej investícii, nový moderný kogeneračný zdroj tepla v areáli Energy Snina. Dochádza aj k zmene palivovej základne z uhlia a biomasy na zemný plyn.

Vstup na poľský trh. Dochádza ku kúpe poľského obchodníka s elektrinou Enet Energy Polska a následne k jeho začleneniu do štruktúry skupiny ako Elgas Poľsko.

Expanzia aj na trh v Českej republike. Vzniká Elgas CZ.

2014

Elgas sa stáva tretím najväčším dodávateľom plynu na slovenskom trhu. Podarilo sa mu prekročiť hranicu 1,4 miliónu MWh dodaného plynu.

2015

Do GGE, a.s. vstupuje nový strategický investor – Infracapital, investičný fond globálnej poisťovaco-finančnej skupiny Prudential.* v roku 2019 došlo k rozdeleniu a Infracapital bol nahradený spoločnosťou M&G.

Elgas pokračuje vo svojej úspešnej ceste, láme aj pomyselnú hranicu 1 milióna MWh dodanej elektriny. Do konca roka toto číslo ešte zvýšil až na 1,3 milióna MWh.

Akvizícia prvej výrobnej kapacity v Poľsku – v meste Siemianowice Słaskie (Cieplownia Siemianowice).

2016

Akvizícia teplární a tepelných hospodárstiev (vlastnených spoločnosťou IDEA98) v mestách Tarnowskie Góry a Pyskowice.

Po dlhšom čase dochádza k akvizícii na Slovensku. GGE rozširuje svoje portfólio o tepelné hospodárstvo v Seredi.

Predchádzajúci Nasledujúci

Ekologické centrálne zásobovanie teplom

Naše systémy centrálneho zásobovania teplom, na rozdiel od individuálnych zdrojov, výrazne menej zaťažujú ovzdušie v mestách. Aj pri výrobe tepla totiž kladieme dôraz na inovácie, trvalú udržateľnosť a spoľahlivosť. Naše zdroje využívajú obnoviteľné zdroje energií, ako aj vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla.

Efektívnosť pri výrobe znamená aj menší dopad na životné prostredie. Veríme, že naše podnikanie v mestách kde pôsobíme musí v maximálnej možnej miere zachovať prírodné bohatstvo krajiny. Aj preto sú všetky tepelné hospodárstva, ktoré prevádzkujeme,  systémy centrálneho zásobovania teplom. Individuálne zdroje tepla sú pre prírodu i človeka výrazne zaťažujúcejšie ako centrálna výroba. Vďaka rozsiahlym investíciám sme maximalizovali efektívnosť prepravy vykurovacieho média. Vďaka minimálnym stratám tepla máme pri výrobe tepla omnoho nižšiu spotrebu prvotných surovín.

Byť ohľaduplný k životnému prostrediu, nie je len o číslach a efektívnosti, pre nás  je to spôsob myslenia.