Správa bytov

Staráme sa aj o budovy

SOUTHERM rástol spolu s Dunajskou Stredou. Spoločnosť bola založená už v roku 1996, od nasledujúceho roku začala poskytovať aj služby spojené so správou bytov a domov. Od roku 2013 túto činnosť prevzala naša dcérska spoločnosť SOUTHERM SPRÁVA. Sme dlhodobo proklientsky orientovaná spoločnosť, s profesionálnymi a lojálnymi zamestnancami. Vďaka dlhodobému know-how a nízkej fluktuácii zamestnancov vieme poskytovať služby najvyššej kvality za rozumnú cenu.

Dôverujú nám obyvatelia 3 145 bytov v Dunajskej Strede. Pre ich dlhodobú spokojnosť im poskytujeme aj tieto služby:

 • vedenie komplexnej ekonomickej agendy správy bytov a nebytových priestorov
  • vrátane evidencie fondu opráv,
 • zabezpečenie základných služieb súvisiacich s užívaním bytov a NP (ako sú dodávka tepla a teplej vody, dodávka vody z verejného vodovodu, osvetlenie spoločných priestorov a pod.),
 • opravy a údržbu spoločných častí a zariadení domu podľa požiadaviek vlastníkov s poskytnutím technického poradenstva,
 • v prípade mimoriadnych udalostí (havária) rýchly zásah havarijnej služby aj cez pracovné voľná a sviatky,
 • zabezpečenie požiarnej ochrany,
 • prevádzku výťahov so zabezpečením vyslobodenia osôb,
 • deratizáciu,
 • upratovanie spoločných priestorov,
 • starostlivosť o zeleň,
 • právnu pomoc a poradenstvo,
 • modernizáciu a rekonštrukciu bytového domu (poradenstvo pri výbere dodávateľa, zabezpečenie štátnych dotácií a úverov).

Kontakt

SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.

Športová 4021/13A

929 01 Dunajská Streda, kancelária č. 3, I.posch.

Telefón: 031/55 222 31

E-mail: sprava@southerm.sk

Úradné hodiny

pondelok 7:30 do 11:30  
streda 7:30 do 11:00  12:30 do 16:30

Kontakt na pohotovosť

Telefón: 0903 659 644

Informujeme

Aktuálne nemáme k dispozícií žiadne správy.